MARDİN TANITIM VİDEOSU
 
 

Çok eski bir yerleşim alanında yer alan Mardin ili batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakır ve Batman, doğuda Şırnak illeri, güneyde ise Suriye’yle çevrilidir. Yüzölçümü 8.594 km2 olan il topraklarının büyük bölümü mardin-Midyat Eşiği’nin üstünde yer alır. Ortalama yükseklik güneye doğru gidildikçe azalır. Mardin gerek doğal bitki örtüsü gerek sulak alanlar bakımından yoksul bir ildir. 

Milattan önce 4500 yıllarından itibaren insan yerleşimlerinin kurulduğu Mardin yöresi, Subariler, Hurriler, Sümerler, Akadlar, Mitanniler, Hititler, Asurlar, İskitler, Babilliler, Persler, Makedonyalılar, Ermeniler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Artuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlılara yurtluk etmiştir. Günümüzde de yörede yaşamakta olan Süryanilerin, Hıristiyanlığı en erken kabul eden topluluk oldukları bilinmektedir.

İl ekonomisindeki en önemli etkinlikler tarım ve hayvancılıktır. Başlıca ürünler buğday, üzüm, arpa, mercimek, pamuk, karpuz ve nohuttur. Habur sınır kapısında Irak’la bağlantıyı sağlayan E-90 Karayolu ilin güney kesiminden, Suriye’yle bağlantıyı sağlayan Bağdat Demiryolu da Nusaybin’den geçer. Bu nedenlerle ilde taşımacılık gelişmiştir. Ayrıca tarıma dayalı sanayi kuruluşları vardır. Mardin Serbest Bölgesi 1995’te açılmıştır.

MARDİN KENTİ

İl merkezi Mardin kenti Roma kaynaklarında Maride olarak anılır. Persler kente Marde, Bizanslılar Mardia, Süryaniler Merdo ya da Merdi, Araplar da Maridin adını verdiler. Birçok kaynakta ise kentin adı “kaleler” anlamına gelen Merdin  olarak geçer, Diyarbakır-Nusaybin yolu kenarında bir şerit biçiminde uzanan eski kentin kuzeyindeki tepede Mardin Kalesi yer alır. Kalenin eteklerinden güneye doğru eğimli bir arazide kurulmuş olan kentin ara sokakları merdivenler ile dar geçitlerden, abbaralardan oluşur. Kentteki eski evlerin çoğu kesme taştan yapılmış ve düz damlıdır. Kentin yeni kesimini oluşturan Yenişehir, eski Mardin’in güneybatısında yer alır.

Mardin kenti tarihsel yapılar bakımından çok zengindir. Mardin Kalesi, Mardin Ulucamisi, Kasımiye, Zinciriye ve Hatuniye medreseleri, Şehidiye ve Latifiye camileri, Emineddin ve Necmeddin külliyeleri, Süryanilere ait Mar Behnam (Kırklar), Mor Petrus, Mor Pavlus ve Mor Şimuni kiliseleri ile kent yakınındaki Deyrülzafaran Manastırı bunlardan başlıcalarıdır. Kentte farklı nitelikte 350’den fazla yapı koruma altındadır. Eski Süryani Katolik Patrikliği ile bitişiğindeki Meryemana Kilisesi günümüzde Mardin Müzesi olarak kullanılmaktadır. Nüfus (2000) il, 705.098; kent, 65.072. 

 

Copyright © 2010 Sevgi Oto Kiralama - Rent A Car Resmi Web Sayfası.Her hakkı saklıdır.

PTT Cad. İlkem Apt. C Blok No:8 İsmar Yanı Yenişehir-MARDİN